DO PRÁCE NA BICYKLI – VYHODNOTENIE !

DO PRÁCE NA BICYKLI – VYHODNOTENIE !

Udalosti a ľudia     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Do práce na bicykli.  Na stránke www.dopracenabicykli.eu sme mali zo Serede 105 účastníkov, registrovaných v 2-4 členných tímoch, ktoré od 01. júna do 30. júna 2021 chodili na bicykli do práce a z práce a do registračného systému na webovej stránke projektu si viedli o cestách záznamy, koľko kilometrov v daný deň prešli.
 
Všetkých zaregistrovaných účastníkov pozývame na vyhodnotenie kampane, ktoré sa uskutoční dňa 28. júla 2021 o 15:30 v Sobášnej sieni Mestského úradu. Prosíme aj o potvrdenie účasti na skolstvo.sport@sered.sk v termíne do 20. júla 2021.
 
            Pre zaujímavosť informujeme, že naša samospráva bola zapojená do losovania o cyklostojisko, ale žiaľ, neboli sme úspešní. Víťazmi cyklostojísk v 8. ročníku kampane sú SENEC, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM a LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Zatiaľ len toľko o výsledkoch, ostatné sa dozviete na podujatí.
Tešíme sa na spoločné stretnutie na vyhodnotení!
DO PRÁCE NA BICYKLI – VYHODNOTENIE !