Lavička pokoja a vďaky

Lavička pokoja a vďaky

Životné prostredie a príroda     Ľubomír Veselický    
Občianske združenie Pomocníček venovalo v roku 2016 obyvateľom mesta v  parku pri kaštieli lavičku, ktorá bola skutočnou ozdobou a zapadala do priestoru náučného chodníka. Autori diela odovzdali budúcim užívateľom tento odkaz:
 
„Na tomto mieste môžu načerpať novú silu  a energiu do každého dňa. Je to síce maličkosť, no veríme, že to naši priaznivci ocenia a na lavičke nájdu chvíľku pokoja. Dňa 16.5.2016 sme lavičku spolu s pánom primátorom a prednostom pokrstili a nechali ju slúžiť každému, kto si na ňu sadne.
Nech Vám slúži, priatelia a ĎAKUJEME, ŽE  NÁM  POMÁHATE   POMÁHAŤ!
 
Takto vyzerala lavička po dokončení.
 
Dnešný stav  tohto diela žiaľ nepotvrdzuje, že si  užívatelia lavičky vážia prácu, ktorú pri jej stavbe členovia OZ Pomocníček  vykonali. Dokonca začínam pochybovať, že sa na ňu  niekto, kto má rád prírodu a zmysel  pre poriadok,  príde posadiť.
 
Po niekoľkých rokoch poskytuje lavička pokoja útočisko evidentne iba nevychovancom, ktorí upravili miesto svojich stretnutí k svojmu obrazu. Po zemi stovky nedopalkov, črepy skla, fľaše z nealko ale aj alkoholických nápojov a nezriedka aj  injekčné striekačky.
 
 
Ako ďalej?    Východisko možno nájdeme v odpovediach na niekoľko otázok.
 
Budú sa „návštevníci“ lavičky správať slušnejšie, ak pri nej nebude jedna, ale 4 odpadové nádoby?
 
Je v silách mestskej  polície permanentne  strážiť, alebo 5 či 10 krát denne kontrolovať poriadok pri lavičke?  (Rozloha mesta je 3 044 ha.)
 
Je v silách mesta čistiť okolie lavičky dvakrát denne?
 
Niekto bude musieť rozhodnúť. Vôbec by som sa ale nečudoval, keby padlo rozhodnutie ako v prípade prístrešku pri skateboardovej dráhe. Aj tam mládež ignorovala prítomnosť koša na odpadky. Dnes tam už prístrešok nie je.
 
Lavička pokoja a vďakyLavička pokoja a vďakyLavička pokoja a vďakyLavička pokoja a vďakyLavička pokoja a vďakyLavička pokoja a vďaky