Nové retardéry na ceste do kempingu

Nové retardéry na ceste do kempingu

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Dňa 2. júla boli na ceste smerom ku kempingu nainštalované dva nové spomaľovače. Jeden je na vozovke pri zadnej bráne do mestského parku a druhý za zákrutou smerom k brodu. Osadenie iniciovalo združenie občanov na sociálnej sieti v skupine pod názvom „Aj ty si Sereď“, ktoré v mesiaci marec vyzvalo mesto na riešenie dopravnej situácie v lokalite ulice Starý most. Podľa združenia vodiči sústavne prekračovali v tomto úseku predpísanú rýchlosť, čím často dochádzalo k nebezpečným kolíznym situáciám. 
 
Po vybavení všetkých potrebných náležitostí mesto žiadosti vyhovelo. Na úseku medzi dvoma mostami sa tak aktuálne nachádzajú tri spomaľovače, takže vodiči budú musieť pri prejazde výrazne znížiť rýchlosť, čo ale na druhej strane prispeje k bezpečnosti chodcov.
Nové retardéry na ceste do kempinguNové retardéry na ceste do kempinguNové retardéry na ceste do kempinguNové retardéry na ceste do kempingu