Smeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, budovali plot na tréningovom ihrisku

Smeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, budovali plot na tréningovom ihrisku

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Na výzvu mesta Sereď, v ktorej sme si spoločne upratovali naše sídliská a prírodu, zareagovala aj armáda. Piati vojaci venovali jeden deň dobrovoľnej práci, pri ktorej nám pomohli s oplotením na tréningovom ihrisku v Hornom Čepeni.
 
O seredskej oslave Dňa Zeme sa dozvedeli aj zložky Ozbrojených síl SR v Martine, ktoré sa na Slovensku venujú civilno vojenskej spolupráci. Informácia, že si čistíme v okolí Váhu a na sídliskách ich oslovila, a tak sa rozhodli zapojiť. Zároveň chceli v čo najvyššej miere využiť aj svoju fyzickú silu, a preto sa v spolupráci so samosprávou dohodli na pomoci formou budovania oplotenia na ihrisku.
 
Počas pracovného dňa vojaci ručne vykopali asi 40 jám a zabetónovali do nich stĺpy. Mesto už zabezpečí len upevnenie pletiva a celý plot na rekonštruovanom ihrisku bude hotový. Prvý tréning mladých futbalistov je tu predbežne naplánovaný na september.
 
Mesto Sereď ďakuje armáde aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí na našom území vykonali akýkoľvek kus práce pre dobro a rozvoj nášho mesta.
Smeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, vybudovali plot na tréningovom ihriskuSmeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, vybudovali plot na tréningovom ihriskuSmeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, vybudovali plot na tréningovom ihriskuSmeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, vybudovali plot na tréningovom ihriskuSmeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, vybudovali plot na tréningovom ihriskuSmeťobranie prilákalo vojsko. Neupratovali, vybudovali plot na tréningovom ihrisku