Sen sa stane skutočnosťou

Sen sa stane skutočnosťou

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Eva Hanusová, ZŠ Juraja Fándlyho    
Už to budú dva školské roky, čo snívame o modernizácii priestorov školy a postupnými pomalými krôčikmi sa ju snažíme premeniť na priestor priateľský k deťom. Keď bola v máji 2021 zverejnená výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s názvom „Modernejšia škola“, veľmi sme sa potešili. Vypracovať projekt na modernizáciu priestorov bola pre nás veľká výzva. Všetky naše smelé plány, myšlienky, nápady a inšpirácie sme vyhodnocovali, triedili a nakoniec spracovávali do finálnej podoby. Stálo nás to veľa času a energie, no dočkali sme sa vytúženej odmeny. Náš projekt bol schválený, a tak sa v lete pustíme do modernizácie. Na škole vzniknú tri nové centrálne oddychové zóny a šesť malých oddychových zón v triedach 1. a 5. ročníka. Tieto priestory však nebudú slúžiť len na oddych. Budú to miesta na tvorivé dielne, miesta na besiedky a kultúrne vystúpenia pre rodičov a starkých, miesta kde získate informácie, miesta pre chvíle radosti cez prestávky, miesta pre blokové a zážitkové vyučovanie. Moderné, motivujúce, mimoriadne, multifunkčné, milé ... Jednoducho miesta s veľkým M. A na to všetko sme získali krásnych 30 000 €. Z 1845 podaných projektov, bolo podporených 144 a my sme medzi nimi.
Veríme, že v septembri privítame našich žiakov v škole, ktorá bude dýchať životom nielen v triedach, ale i v týchto doteraz „hluchých“, denne obchádzaných, nevyužitých priestoroch.
Sen sa stane skutočnosťouSen sa stane skutočnosťouSen sa stane skutočnosťouSen sa stane skutočnosťou