Hĺbka 34m, chlad a úplná tma ... aj takéto prekážky museli prekonať potápači zo Serede na vojenskom cvičení OPEN WATER 2021

Hĺbka 34m, chlad a úplná tma ... aj takéto prekážky museli prekonať potápači zo Serede na vojenskom cvičení OPEN WATER 2021

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
         
 
          V uplynulých dňoch sa v priestoroch bridlicového lomu Šífr u Svobodných Heřmanic v Českej republike  konal medzinárodný výcvik  potápačov. Zúčastnili sa ho príslušníci  Ženijného práporu Sereď a 15. ženijného pluku Armády Českej republiky. Vojenské cvičenie nieslo názvov OPEN WATER 2021 a je pravidelne organizované raz ročne. Hlavným cieľom výcviku bolo zjednotenie potápačskej činnosti, či už sa jednalo o prieskum alebo rôzne ďalšie úlohy pod vodou.
 
          Veliteľom skupiny ženistov zo Serede bol  nadrotmajster Michal Ščepko, ktorý povedal: „Potápali sme sa do hĺbky 34 m. Voda mala necelé 4 stupne a v rámci cvičenia sme plnili rôzne úlohy ako prieskum vodnej prekážky, vyhľadávanie a vyzdvihovanie utopenej techniky z rôznych hĺbok či orientácia a navigácia k cieľu.  Pracovali sme v zmiešaných česko-slovenských dvojiciach, v ktorých sme si navzájom vymieňali skúsenosti“.
       
          Vojaci pri plnení úloh v rámci výcviku nadobudli zručnosť napríklad aj pri obsluhe podvodných skútrov. Ako Michal Ščepko vysvetlil, podvodný skúter je obrazne povedané vrtuľou poháňané torpédo, ktorého sa potápač drží a toto zariadenie ho  rýchlejšie dopraví do cieľa. Potápači ďalej absolvovali tzv. dekompresné ponory. Ide o aktivitu, pri ktorej sa ponory plánujú podľa dekompresných tabuliek, ktoré určujú zastávky počas ponoru v danej hĺbke na daný čas. Zastávky slúžia k vysýteniu zostatkového dusíku z tela.  Veľkou výzvou pre  potápačov bolo plnenie úloh na úplnom dne lomu, teda už spomínanej hĺbke 34 m. Pracovali nielen v chlade, tme ale aj pod veľkým tlakom.
 
          Spoločné cvičenie slovenských a českých vojakov potvrdilo stále pretrvávajúce dobré vzťahy oboch armád a výbornú spoluprácu na profesionálnej úrovni.
Hĺbka 34m, chlad a úplná tma ... aj takéto prekážky museli prekonať potápači zo Serede na vojenskom cvičení OPEN WATER 2021       Hĺbka 34m, chlad a úplná tma ... aj takéto prekážky museli prekonať potápači zo Serede na vojenskom cvičení OPEN WATER 2021       Hĺbka 34m, chlad a úplná tma ... aj takéto prekážky museli prekonať potápači zo Serede na vojenskom cvičení OPEN WATER 2021       Hĺbka 34m, chlad a úplná tma ... aj takéto prekážky museli prekonať potápači zo Serede na vojenskom cvičení OPEN WATER 2021