Podpora projektu pre seniorov.

Občania a občianske združenia     Ing.Viera Lukáčová riaditeľka Nezábudka Pata n.o    
Projekt -"COVID-19" sme zrealizovali v sociálnom zariadení Nezábudka Pata n. o.  v pandemickom období, začiatkom roka 2021, aj za značnej pomoci finančnej dotácie mesta Sereď, ktoré podporilo tento projekt sumou 600,00 €. Z poskytnutej dotácie sme zakúpili germicídne žiariče.
Situácia v súvislosti s pandémiou naďalej pretrváva. V našom pobytovom sociálnom zariadení musíme neustále dopĺňať zásoby ochranných, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, pomôcok a materiálov. Ich zabezpečenie si vyžaduje značné finančné prostriedky, častokrát nad rámec nášho rozpočtu. S radosťou sme privítali  pomoc a podporu  mesta Sereď, za pomoci  ktorej sme  zvýšili úroveň poskytovania sociálnych služieb
v  Nezábudka Pata n. o.  Germicídne žiariče sa stali našimi každodennými pomocníkmi v boji s nebezpečným vírusom. Sme presvedčení, že  používanie žiaričov je jedným zo spôsobov prevencie proti vírusom.
Skúsenosti s COVID-19 na prelome rokov 2020-2021 nás utvrdili, že prevencia a ochrana zdravia našich klientov a zamestnancov sú pre nás prioritou. Aj touto formou ďakujeme mestu Sereď za pomoc a spoluprácu.