Zbierka školských tašiek a školských pomôcok

Zbierka školských tašiek a školských pomôcok

Občania a občianske združenia     Ing. Mária Fačkovcová    
Farská charita v Seredi aj tento rok organizuje úspešnú zbierku školských tašiek a školských pomôcok.
Už teraz na ne čakajú deti z rodín, pre ktoré ich zakúpenie vysoko prevyšuje ich finančné možnosti.
 
Darované veci možno ktorýkoľvek utorok priniesť do sídla charity na Novomestskej ulici medzi 15.15-a 17-ou hodinou.
 
Vopred ďakujeme za Vašu ochotu i štedrosť!
ZBIERKA ŠKOLSKÝCH TAŠIEK A ŠKOLSKYCH POMôCOK