Magické figúrky, úkony, čísla

Magické figúrky, úkony, čísla

Kultúra a divadlo     Mariana Kamenská    
S mágiou úzko súviseli magické predmety. Magické figúrky ľudí či zvierat, zastupujúce reálny
objekt, sa zhotovovali z textilu, cesta, slamy, vosku a pod. Najznámejšie magické figuríny
Morena a Dedo vznikli ako náhrada za ľudské obete.
Čísla mali tiež magický význam. Negatívny či neutrálny význam mali párne čísla, nepárne čísla
(okrem trinástky považovanej za číslo nešťastné) boli pozitívne.
Aké magické predmety, figúrky, čísla, úkony používali naši predkovia? Dočítate sa
v nasledujúcej prezentácii.
Magické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, číslaMagické figúrky, úkony, čísla