Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.06.2021

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.06.2021

Mestský úrad     Západoslovenská distribučná    
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 2Sl/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 16.06.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:15 hod. do 12:45 hod.:
8.MÁJA č. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lS, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/VE, 2S, 26, 27, 28, 29, 29/BL, 30,
31,32,32/BL,32/VE,33,33/A,33/VE,34,3S,38,40,42,42/VE,44,46,48,SO,S4,S6,S8,60,62,64,97/VE, 117,848/1,2966/X
DLHÁ č. 46 I 48, 50, 59, 61
DOLNOČEPENSKÁ č. 62, 64, 66, 69/VE, 83, 87, 3055/X
KUZMÁNYHO č. 1, 2, 3, 4, 5, 5/VE
MATIČNÁ č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/VE, 41
MOYZESA, ŠTEFANA č. 16, 16/VE, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39
POD HRÁDZOU č. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50/ZA, 51, 51/ZA, 51., 52, 53, 54, 55, 56, 1673/1
PODZÁMSKA č. 84
ŠPORTOVÁ č. 7,8,9,10,11,12/BL,13, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2S, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33/ZA, 34,
35,36,37,38,39,40,41,43,44,4S,46,47,48,5O, 79, 135, 136,2792

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemností súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 16.06.2021