Školiaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmu

Školiaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 11. júna  Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi spustili pilotný seminár z oblasti ľudských práv, extrémizmu a holokaustu. Určený bol pre zástupcov mestských a obecných polícií zo širšieho okolia. Poslaním múzea od začiatku vzniku totiž nie je len výstavno-expozičná činnosť ale aj vzdelávanie.
 
Riaditeľ Múzea holokaustu Martin Korčok o seminári povedal: „V roku 2017 sme  so zástupcami Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý je v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky absolvovali vzdelávací seminár v Medzinárodnej škole pre štúdiá holokaustu v Jad Vašem v Izraeli. Už vtedy sme sa zhodli, že školené by mali byť nielen orgány činné v trestnom konaní, ale napríklad aj zástupcovia mestských a obecných polícií. Týmto seminárom prechádzame od slov k činom.“
 
Na úvod seminára si prítomní prezreli múzeum, jeho expozície a vypočuli si rozprávanie o ľudských osudoch krutého obdobia II. svetovej vojny. Raz videné na vlastné oči je totiž účinnejšie ako počuté z rozprávania.  Ako povedal zástupca primátora Ľubomír Veselický:  „Priestory múzea dokumentujú utrpenie ľudí, ktorí vlastným životom zaplatili za svoj pôvod. Neviem si predstaviť lepšie miesto na konanie seminára, na ktorom sú hľadané odpovede a na ktorom sa bude hovoriť o efektívnom vyvracaní klamstiev a poloprávd, pretože len vtedy bude preventívna činnosť zástupcov polície účinná.“
 
Už pred rokmi preživší holokaust Max Eisen, hovoril riaditeľovi múzea M.Korčokovi ako sa v Kanade podieľa na vzdelávaní vojakov a policajtov. „Počas ďalšieho vzdelávacieho seminára v Izraeli som videl v praxi, aký veľký význam majú tieto aktivity. S ohľadom na to, že mestskí policajti nepatria pod ministerstvo vnútra, ktoré  by im mohlo podobné semináre organizovať, rozhodnutie padlo, že ponúkneme vzdelávanie v oblasti ľudských práv práve im. Napokon, je asi málo takých, ktorí by sa v praxi nestretávali s antisemitizmom, rasizmom, či xenofóbiou. Tento seminár ukázal, že to bolo správne rozhodnutie. Pilotný projekt sa osvedčil. Teraz už len nájsť efektívny spôsob, akým ho pre mestských policajtov ďalej realizovať,“ uviedol Korčok. Podľa neho nejde o to urobiť z policajtov ľudí, ktorí sa môžu postaviť pred verejnosť a prednášať im napríklad o rasizme. Ide o to, aby vedeli správne zareagovať, ak  stretnú v teréne ľudí, ktorí popierajú určité dobové udalosti alebo na ne poukazujú.
 
Jedným z prednášajúcich bol múzejný pedagóg Peter Vanko. Jeho prednáška bola zameraná na rôzne rady a možnosti, ktoré môžu preventisti  využívať pri práci s mládežou za účelom predchádzania extrémistických a rasovo-motivovaných trestných činov. Hovorí: „Prítomných som chcel naviesť na to, že prednášky s mladou generáciou musia byť pútavé, aby zaujali. Je nutné využívať metódy aktivizačné, diskusné a zapojiť aj audiovizuálne prostriedky, aby boli spomínané prednášky atraktívne.“  Seminár svojim vystúpením obohatil aj historik Matej Beránek, ktorého prednáška sa týkala popierania a prekrúcania holokaustu prakticky od konca II. svetovej vojny: „Venoval som sa aj téme ako je popieranie holokaustu ukotvené v zákone.  Na Slovensku totiž kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust tak pácha trestný čin.“
 
Za Mestskú políciu v Seredi sa seminára zúčastnil náčelník Ladislav Fabo a preventistka Karin Kapustová.  Tá k prednáškam povedala nasledovné: “Téma dodržiavania  ľudských práv, ich porušovania, nenávistných postojov a prejavov voči rôznym skupinám ľudí je veľmi aktuálnou témou aj dnes. Vstupom tohto fenoménu do anonymného prostredia sociálnych médií a narastajúcou frustráciou ľudí má „ideálne“ podmienky na neustále šírenie. Téma prevencie radikalizácie je z môjho pohľadu nanajvýš aktuálnou. Na seminári odznelo viacero dôležitých posolstiev, ktoré možno uplatniť v praxi. Pre mňa sú to najmä pripomienky, že strach z nepoznaného a z neho plynúce nenávistné prejavy možno ovplyvniť len sprostredkovaním poznania; že predchádzať porušovaniu ľudských práv je potrebné preventívnym pôsobením na najväčšiu skupinu, ktorá stojí medzi aktérmi násilia a obeťami a má silu násiliu zabrániť a napokon aj skutočnosť, že ak čelíme extrémizmu majú nás viesť argumenty, nie emócie.“
 
V seminároch by sa malo pokračovať aj v budúcnosti a to pre ďalších zástupcov mestských a obecných polícií v rámci celého Slovenska.
 
Školiaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmuŠkoliaci seminár pre mestských policajtov z oblasti ľudských práv a extrémizmu