Ukončenie III. etapy rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parku

Ukončenie III. etapy rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parku

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Mestský park v Seredi v poslednom období prechádza veľkými zmenami. Okrem kompletnej obnove chodníkov, bola na území parku ukončená aj celková rekonštrukcia verejného osvetlenia a areálových rozvodov nízkeho napätia. Pôvodná sústava verejného osvetlenia obsahovala svietidlá, ktoré postupne morálne i technicky zastarali. Osvetľovacie telesá bolo potrebné nahradiť novšími, kvalitnejšími a predovšetkým úspornejšími. Radnica  rekonštrukciu na verejnom osvetlení v mestskom parku rozdelila na etapy.
 
Prvá etapa rekonštrukcie prebehla v júni 2018. Trasa viedla od historickej vrátnice po zadnú bránu parku a nainštalovaných bolo 15 kusov nových svietidiel. V apríli 2020 bola vykonaná druhá etapa rekonštrukcie, výsledkom ktorej bolo 11 nových svietidiel na trase od kaštieľa k bráne na Parkovej ulici a vedľa chodníka popri detskom ihrisku.
 
V mesiaci jún  2021 bola na verejnom osvetlení v parku ukončená III. etapa rekonštrukcie. Celkovo bolo 9 kusov nových stožiarov osadených vedľa chodníka od kaštieľa smerom k historickej vrátnici, vedľa chodníka pred kaštieľom a pozdĺž kolmého spojovacieho chodníka.
 
 
V celom areáli parku boli použité osemhranné stožiare o výške 4 m, na ktorých sú umiestnené svietidlá LED typu LDK PARK CREE. Tento typ osvetlenia bol schválený Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Práce na všetkých troch etapách vykonala firma VIMONT s.r.o. z Kráľovej nad Váhom. Po vybudovaní nového VO boli všetky existujúce staré stožiare v parku zrušené.
 
Celkovo prinieslo nové LED osvetlenie parku niekoľko výhod.  Ide o úsporu spotrebovanej elektrickej energie a zvýšenie bezpečnosti i komfortu pohybu občanov. A v konečnom dôsledku areál parku získal na atraktivite najmä vo večerných hodinách.
 
 
Začala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuZačala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuZačala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuZačala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuZačala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuZačala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuZačala III. etapa rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuUkončenie III. etapy rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parkuUkončenie III. etapy rekonštrukcie osvetlenia v mestskom parku