Mestský úrad v Seredi bude dňa 18.06.2021 ZATVORENÝ!

Mestský úrad     mestský úrad    
OZNAM
Mestský úrad v Seredi bude
dňa 18. júna 2021 (v piatok)
ZATVORENÝ
z dôvodu pravidelného povinného školenia BOZP
a  cvičenia PO a CO zamestnancov úradu.