Vzdelávací seminár pre mestských policajtov z celého Slovenska v Múzeu holokaustu

Udalosti a ľudia     SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi    
Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi spustí dňa 11. júna 2021 o 9.00 hod. pilotný seminár z oblasti ľudských práv, extrémizmu a holokaustu pre mestských policajtov – preventistov. Seminár otvorí svojou prednáškou vedúci múzea holokaustu, Martin Korčok, ktorý sa bude venovať osudom Židov zo Slovenska počas holokaustu a traume, ktorú masové vraždenie na ľuďoch zanechalo. Nasledovať bude prednáška múzejného pedagóga, Petra Vanka, ktorý oboznámi policajtov s rôznymi možnosťami práce s mládežou za účelom predchádzania extrémistických a rasovo-motivovaných trestných činov. Seminár ukončí vystúpenie o popieraní holokaustu v podaní Mateja Beránka. V rámci prezentácie sa bude venovať najčastejším mýtom o holokauste, ktoré sa aj v súčasnosti hojne objavujú v podobe dezinformácií.
 
Pilotného projektu sa zúčastnia zástupcovia mestských a obecných polícií z celého územia Slovenska.