Chodník na Trnavskej ulici prešiel rekonštrukciou

Chodník na Trnavskej ulici prešiel rekonštrukciou

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Samospráva mesta Sereď pokračuje v rekonštrukciách chodníkov na svojom území.  V mesiaci jún boli ukončené rekonštrukčné práce na chodníku na Trnavskej ulici v časti od konca nadjazdu ponad železnicu až po spoločnosť I.D.C Holding a.s. Sereď.  Pôvodný asfaltový  povrch  chodníka  bol  v nevyhovujúcom  technickom stave,  pričom  bol jeho priechod problémový. 
 
Práce na rekonštrukcii spočívali v odstránení starého betónového povrchu, osadení geomreží na stabilizáciu jednotlivých vrstiev, položení podkladového betónu a následne nanesenie asfaltobetónu.  Rozloha zrekonštruovanej plochy činila 252 m2.  Práce vykonala firma Baumann s.r.o, Nitra, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania.
 
Realizáciou zámeru obnovy  chodníka je zabezpečený bezproblémový  pohyb  chodcov na tomto frekventovanom  úseku,  ktorý   využívajú    obyvatelia danej lokality ako aj zamestnanci okolitých firiem.
Rekonštrukcia chodníka na Trnavskej uliciRekonštrukcia chodníka na Trnavskej uliciRekonštrukcia chodníka na Trnavskej uliciRekonštrukcia chodníka na Trnavskej uliciRekonštrukcia chodníka na Trnavskej uliciRekonštrukcia chodníka na Trnavskej ulici