Rozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvky

Rozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvky

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď v uplynulých dňoch pristúpilo na svojom území k rozšíreniu už existujúcich detských ihrísk o nové hracie prvky. Nainštalované boli na uliciach Mlynárska, v Hornom Čepeni a v mestskom parku.
 
 
Detské ihrisko v mestskom parku vzniklo v roku 2013 a keďže je umiestnené v tichej lokalite plnej zelene, je aj hojne navštevované. Ihrisko ponúka skutočný relax a oddych od rušných ulíc v meste. Nie každé dieťa má ale to šťastie, že sa narodí zdravé. No aj takéto deti je potrebné integrovať do spoločnosti rovesníkov. Preto sa samospráva mesta rozhodla rozšíriť práve ihrisko v mestskom parku o senzorické hracie prvky. Ide o dve špeciálne hojdačky, na ktorých je hojdanie nie len pohodlné, ale najmä vhodné a bezpečné.
 
Pribudla tu sieťová hojdačku tzv. hniezdo s mäkkou sieťovou základňou a pevným rámom obaleným penou. Druhá hojdačka je s bezpečnostným postrojom so zapínaním na pracku a v sedacej časti s klinom pre zvýšenie bezpečnosti. Hracie prvky dodala firma 3lobit s.r.o. Bratislava.
 
Na uliciach Mlynárska a v Hornom Čepeni boli detské ihriská rozšírené o tri druhy komponentov : tunelová zostava v podobe hrocha, prevažovacia hojdačka a kresliaca tabuľa s abecedou. Hracie prvky dodala firma Veríme v Zábavu s.r.o. Trenčín.
 
Referentka oddelenia životného prostredia na MsÚ Miriam Klottonová uviedla: "Na Mlynárskej ulici bol pre malé deti iba domček so šmyklavkou a tak sa časom pribudol kolotoč, no a teraz sa doplnila prevažovacia hojdačka, preliezací tunel a tabuľa. Priestor na dopĺňanie je tam krásny a malých detí neúrekom. V Hornom Čepeni je vymedzená malá plocha,  na ktorej je starší domček so šmyklavkou a pružinový koník. Na žiadosť obyvateľov s malými deťmi sa ihrisko rozšírilo o prevažovaciu  hojdačku a preliezací tunel – rovnaké ako na Mlynárskej."
 
 
 
 
 
 
Rozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvkyRozšírenie detských ihrísk v meste o nové hracie prvky