Magické knižné hody - mágia

Magické knižné hody - mágia

Kultúra a divadlo     Mariana Kamenská    
Mágia je označenie pre obrady a úkony, ktorými človek ovplyvňuje pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy alebo vyvoláva spojenie s duchmi a bohmi.
Podľa cieľa, čo chceme magickými úkonmi dosiahnuť, rozdeľujeme mágiu na rôzne druhy.
Biela mágia má pôsobením na druhú osobu dosiahnuť určitý pozitívny cieľ.
Čierna mágia má pôsobením poškodiť druhú osobu pomocou démonických , astrálnych bytostí.
Sivá mágia slúži samotnému mágovi, aby jej vykonávaním dosiahol vlastné dobro.
Červená mágia je erotická alebo sexuálna. Jej podstatou  je úsilie získať si erotickú náklonnosť inej osoby, po ktorej človek túži.
Existujú aj iné druhy mágie. Dozviete sa o nich v nasledujúcej prezentácii.
Magické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágiaMagické knižné hody - mágia