Na dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriská

Na dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriská

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V Seredi vyrástli pre deti dve nové krásne detské ihriská. Zrealizované boli sponzorsky spoločnosťou Samsung Electronics Slovakia s.r.o., ktorá poskytla  mestu Sereď finančné prostriedky vo výške 20 000 € za účelom  podpory a rozvoja športu.  Radnica z financií vybudovala nové detské ihriská na Fándlyho a Cukrovarskej ulici.
 
V utorok 8. júna boli detské ihriská oficiálne odovzdané do užívania. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnili za spoločnosť Samsung Electronics: Marcel Královič - Human Resource Group, Senior manager ( poslanec MsZ v Seredi ), Ján Nemašík - Legal manager,  primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a referentka oddelenia životného prostredia na MsÚ Miriam Klottonová. Na otvorení samozrejme nechýbali ani deti, pretože práve im je ihrisko určené. 
 
 
Na oboch lokalitách kvalitné a atraktívne ihriská dlhodobo absentovali. Realizácia nových  ihrísk deti isto zaujme. Hracie prvky podporia ich pohybovú i športovú aktivitu a dopomôžu k zdravému vývinu. Ihriská zároveň  nenásilnou a pútavou formou prispejú k socializácií detí s rovesníkmi. Jednotlivé komponenty na nových ihriskách sú vyrobené z kvalitného agátového dreva.
 
Marcel Královič povedal: „Spoločnosť Samsung patrí k spoločensky zodpovedným spoločnostiam, pričom našu pomoc zameriavame najmä na Trnavský a Nitriansky región, nakoľko väčšina našich zamestnancov pochádza práve z týchto lokalít. Našim cieľom je najmä podpora detí a mládeže, škôl, škôlok a taktiež sa snažíme pomáhať starším a sociálne slabším občanom. Vďaka našej podpore boli zrealizované mnohé projekty, predovšetkým vybudované alebo zrekonštruované detské ihriská, učebne a triedy základných škôl a škôlok v Galante, v Seredi, v Šali a v Sládkovičove.“   Nejde o prvý spoločný projekt mesta Sereď a spoločnosti Samsung Eletronics. V roku 2019 obe inštitúcie spolupracovali napríklad na vybudovaní ihriska Mimoňovo, ktoré sa nachádza v kine Nova.
 
Hracie prvky dodala firma Karol Šimonek – INTER zo Svätého Petra. Miriam Klottonová z odd. životného prostredia uviedla: " Touto cestou by som chcela poďakovať firme za vynikajúcu spoluprácu. Z množstva produktov, ktoré majú v ponuke sme sa snažili vybrať rôznorodú zostavu, aby na každom ihrisku boli prvky na šmýkanie, lezenie, preliezanie, či hojdanie a aby sa tam zabavili menší i starší. Keďže sú komponenty z agátového dreva, vyberali sme prvky s farebnými akcentmi. Verím, že sa nám to podarilo."
 
 
Primátor Martin Tomčányi po oficiálnom otvorení odovzdal zástupcom spoločnosti Samsung ďakovný list za podporu realizácie výstavby detských ihrísk v meste Sereď. Spoluprácu so spoločnosťou si vysoko cení: „Chcem sa v mene mesta Sereď ale najmä v mene našich najmenších občanov poďakovať spoločnosti Samsung za príspevok, vďaka ktorému sme tieto ihriská vybudovali. Je to výsledok korektných vzájomných vzťahov. Pred približne pol rokom som sa obrátil  na prezidenta spoločnosti o možnosť prispieť na výstavbu nových ihrísk. Spolu s poslancom Marcelom Královičom, ktorý v spoločnosti pracuje boli našej prosbe okamžite naklonení a dnes už výsledok môžeme vidieť pred sebou.  Kvalitné ihrisko a nové zábavné prvky isto potešia detičky ale aj rodičov."
 
S primátorom súhlasí aj Iveta Richnáková, obyvateľka Fándlyho ulice. Z nových hracích prvkov sa veľmi teší: „Keď nám odinštalovali staré ihrisko, mali sme obavy, že tu už nič nové nepribudne. Teraz sme radi, že tu vzniklo niečo nové a pekné. Najväčšiu radosť majú samozrejme moje vnúčatá.“
 
Ďalšia obyvateľka Kristína Popluhárová je tiež za ihrisko vďačná: „Mám dve deti a tak veľa času trávime vonku. Navštevujeme rôzne ihriská v meste a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že by mali byť pútavé a pre deti zaujímavé. No a tieto splnili naše požiadavky.“
 
Lenka Lehocká z Cukrovarskej ulice hovorí: „Ihrisko sa nám páči, lebo mám dvojročnú dcérku, ktorá veľmi obľubuje hojdačky a lezecké steny. Práve tieto prvky sa tu nachádzajú, takže za nás super a ďakujeme.“
Na dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriskáNa dvoch sídliskách v Seredi pribudli nové detské ihriská