Brigáda ORF Cosmos organizovaná symbolicky na Svetový deň životného prostredia

Brigáda ORF Cosmos organizovaná symbolicky na Svetový deň životného prostredia

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Členovia ORF Cosmos sa zúčastňujú počas roka viacerých aktivít. Mimo iného pravidelne organizujú brigády zamerané na vyčistenie prírody od odpadkov, úpravy zelene, či rôzne iné terénne práce.
 
Jedna z brigád sa konala v sobotu 5. júna, symbolicky na Svetový deň životného prostredia. Keďže skratka ORF znamená Oddiel rekreačného futbalu, za miesto dobrovoľných prác si tento raz vybrali lokalitu Horný Čepeň v okolí práve rekonštruovaného futbalového ihriska.  Ako už bola verejnosť informovaná, toto ihrisko prechádza veľkou zmenou a po ukončení prác bude na ihrisku trénovať a hrať zápasy juniorká reprezentácia. Rekonštrukcia zahŕňa kompletne nový trávnik, šatne, osvetlenie a súčasťou bude aj nové oplotenie.
 
Aby mohli byť stĺpy a pletivo nového oplotenia osadené, bolo nutné okolie vyčistiť, orezať stromy,  odstrániť náletové dreviny a pozostatky koreňového systému stromov.  Od hlavnej cesty až k hrádzi brigádnici urobili kus práce. Keďže sa tu stretla spoločnosť dlhoročných priateľov, čas a vynaloženú námahu vynahradila dobrá nálada, ktorá medzi "cosmosákmi" vždy vládne.
 
Svetový deň životného prostredia si každoročne pripomíname od roku 1973 a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme (Švédsko). Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojená s životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.
 
 
Brigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF CosmosBrigáda ORF Cosmos