Šantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa Komenského

Šantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa Komenského

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. A. Droppová - ZŠ Komenského    
Pri dátume 1. jún isto zbystria všetky deti. Pre tento deň nie je typické len pekné počasie, vôňa blížiacich sa letných prázdnin, ale aj oslava Medzinárodného dňa detí, ktorý sme neopomenuli v našej škole ani v tomto neštandardnom školskom roku. Na všetkých žiakov čakal krásny slnečný deň plný zábavy, skúšok a prekonávania vlastných hraníc. Ich misia spočívala v nájdení pokladu, ku ktorému sa dostali po zdolaní  vedomostných a praktických úloh na rôznych stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili učitelia a asistenti. Na Zakliatej ceste, Čiernej diere, Pod paľbou a Presnej muške si žiaci otestovali svoju obratnosť, rýchlosť a presnosť. Na stanovištiach Rébus, Šifra, Boj s časom a Tajomstvo truhlice zase museli použiť svoju bystrosť a nadobudnuté vedomosti. Po každom úspešnom splnení úlohy žiaci dostali časť z indície, ktorá ich napokon zaviedla k pokladu. Ten pozostával zo sladkej odmeny od Rodičovského združenia, za čo im ďakujeme a detského šampanského. Takisto chceme vyjadriť vďaku vinárstvu Hubert J. E., ktoré darovalo detské šumivé víno pre dokonalú záverečnú bodku za hľadaním pokladu.
Prekvapenie si pre žiakov pripravili aj tety kuchárky, ktoré k obedu upiekli sladký koláč. Šantenie mladších žiakov  pokračovalo v bohatom programe aj popoludní v ŠKD. Plná škola usmiatych tvárí bola dôkazom, že si dnešný deň všetci užili.                                 
Šantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoŠantenie žiakov počas MDD na ZŠ Jana Amosa Komenského