Rozlúčka s maturantmi

Rozlúčka s maturantmi

Školstvo a vzdelávanie     Ľubica Štefáková, Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi    
Aj keď bez maturitnej skúšky, ale s maturitným vysvedčením v ruke sa dňa 21.5.2021 lúčili naši maturanti. Nakoľko nám to epidemiologická situácia nedovoľovala, rozlúčka prebehla iba vo vlastnej triede. Zvukové kulisy sprevádzajúce príchod maturantov do školy, informovali všetkých študentov mladších ročníkov, že už sa na chodbe stretávať nebudú. Za účasti vedenia školy a triedneho učiteľa si prevzali koncoročné aj maturitné vysvedčenia. Čaká ich nová etapa života, cesta dospelosti, na ktorú im želáme hlavne veľa šťastia a úspechov. „Pretože čím sme šťastnejší, tým ľahšie k sebe priťahujeme všetko, po čom túžime.“
Rozlúčka s maturantami