Každý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darček

Každý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darček

Šport     Iveta Tóthová    
 
Občianske združenie Mám rád cyklistiku pripravilo na utorok 1. júna pre študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi vydarenú akciu pod názvom PRÍĎ DO ŠKOLY NA BICYKLI ČI KOLOBEŽKE A ZÍSKAJ DARČEK.
 
Každý študent, ktorý v daný deň využil na ceste do školy nemotorový dopravný prostriedok získal štýlový zvonček na bicykel.  Najúspešnejšia trieda, z ktorej prišlo do školy  najviac študentov touto ekologickou formou dopravy, získala navyše občerstvenie v podobe pizze pre celú triedu. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u detí záujem využívať na ceste do školy dvojkolesový dopravný prostriedok miesto štvorkolesového. Jazda bicyklom je rýchlejšia, ekologickejšia a lacnejšia formu dopravy. Zároveň deti robia niečo pre svoje zdravie aj kondičku.
 
 
Erik Štefanek z OZ Mám rád cyklistiku uviedol: „Na gymnázium, ale aj na ostatné školy v meste chodia viaceré deti pravidelne na bicykloch či kolobežkách takmer počas celého školského roka. Dokonca niektoré aj v zime. Možno je to zo zvyku, alebo ako jediné riešenie, no vo väčšine prípadov ide hlavne o to, že takouto formou dopravy sa deti dostanú do školy rýchlo a jednoducho. Zároveň je to prospešné pre ich zdravie a koncentráciu, no v neposlednom rade tak nepotrebujú tzv. "mamataxi", kedy rodičia nosia deti priamo pred bránu školy. Samozrejme, ak bývajú deti ďaleko a nemajú možnosť dostať sa do školy inak, tak je to pochopiteľné, ale žiaľ často sa vozia deti aj z okolitých sídlisk či blízkych mestských častí. Práve takýmito akciami by sme chceli ukázať deťom ale aj ich rodičom, že sú aj iné, lepšie spôsoby dochádzania do školy. Ak aj deti, ktoré bežne nechodia na bicykli či kolobežke, prídu v tento deň takto do školy, tak sa im to možno zapáči a možno zistia, že je to lepšie než sa nechať  voziť. Je za tým určite aj postoj k životnému prostrediu a našej budúcnosti ako aj istá zodpovednosť, ktorú by už mali za seba deti v tomto veku prevziať a možno tak ovplyvniť aj svojich rodičov, aby skúsili nechať auto doma a hľadali iné formy dopravy. Určite budeme radi ak sa podobné akcie uskutočnia aj na ostatných školách v meste, radi pomôžeme."
Každý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darčekKaždý študent, ktorý prišiel do školy na bicykli či kolobežke získal darček