Internetová bezpečnosť

Internetová bezpečnosť

Školstvo a vzdelávanie     Ľubica Štefáková, Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi    
V dnešnej dobe trávime na internete všetci oveľa viac času, ako je vhodné. Výnimkou nie sú ani naše deti, ktoré sa museli prispôsobiť dobe a byť neustále online. Online vyučovanie, online konzultačné hodiny, online vypracovávanie a odovzdávanie domácich úloh, online krúžky a online stretnutia s kamarátmi. Mnohí rodičia boli spokojní, že vedia, čo ich deti robia a kde sú. Ale je tento virtuálny svet v detskej izbe skutočne bezpečný? Nie, nie je. Skrýva viac hrozieb a nástrah ako obyčajná ulica. Na tú nás však pripravovali rodičia už odmalička. Ale kto nás pripravil na nástrahy online sveta? Boli sme tam hodení zo dňa na deň s vierou, že sa „plávať“ naučíme sami. Rodičia nemôžu monitorovať každý náš klik či odpoveď na správu. Preto je efektívnejšie oboznámiť deti s možnými nástrahami a naučiť ich, čo v danej chvíli môžu robiť, komu sa zdôveriť alebo kam nahlásiť danú situáciu.
Naše gymnázium využilo pomoc najpovolanejších a obrátilo sa na Ministerstvo vnútra Odbor prevencie kriminality, ktoré ponúka preventívne aktivity pre študentov. Všetci naši študenti si vypočuli prednášku profesora Žilinskej univerzity Ing. Viktora Šoltésa, PhD., ktorá bola  zameraná práve na internetovú bezpečnosť a nenávistné prejavy na internete. Študenti sa nielen danou problematikou oboznámili v rámci prednášky, ktorej súčasťou boli infografiky, videá, rady a odporúčania, ale mohli sa i osobne do diskusií zapojiť. Veľmi pozitívne hodnotili prístup i výstup lektora, aj extrémnu dôležitosť danej témy v dnešnej dobe. Sú plní očakávania, že im budú ponúknuté podobné prednášky aj v budúcnosti. S tým samozrejme súhlasíme. Naším očakávaním zasa je, že všetci naši študenti budú vedieť správne a pohotovo zareagovať na všetko, čo ich vo virtuálnom svete postretne.
Internetová bezpečnosť