Pozrite si reportáž RTVS: OZ STORM v Seredi odstraňuje injekčné striekačky a poskytuje poradenstvo

Občania a občianske združenia     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pozrite si reportáž RTVS o občianskom združení STORM, ktoré pôsobí aj v Seredi. Okrem bezpečného odstraňovania voľne pohodených injekčných striekačiek z nášho mesta sa venujú aj poradenskej činnosti. Ak máte podozrenie, že vo vašej domácnosti, či v rodine sa začína experimentovať s drogami, urýchlene sa poraďte so špeciálne vyškolenými zamestnancami OZ STORM. Poradia vám, ako komunikovať a čo robiť, aby ste pomohli vy sami. Alebo vás nasmerujú na správne miesto a za správnymi ľuďmi.
 
Kontakt: info@zdruzeniestorm.sk, 0917 816 654