Výzva na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Rozvoj a výstavba     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.