Deň mierových síl OSN

Deň mierových síl OSN

Udalosti a ľudia     Bernard Roštec    
          Mesto Sereď sa pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi zapísalo do histórie medzinárodného spoločenstva. Práve tu, v roku 1993, vznikla prvá slovenská jednotka mierových síl OSN – ženijný prápor Armády Slovenskej republiky. Počas piatich rokov v mierových misiách na území bývalej Juhoslávie UNPROFOR a UNTAES, vojaci práporu vybojovali svojou službou a prácou v prospech mieru pre Slovensko vysokú reputáciu a prestíž vo svete. Meno nášho ženijného práporu je zlatými písmenami zapísané v sídle OSN. Slovenským vojakom a ich kolegom z rôznych štátov, ktorí slúžili a aj dnes stále pôsobia v mierových silách vo svete, je venovaný sviatok Deň mierových misií OSN, ktorý si pripomíname každoročne 29. mája.
          Najstaršou mierovou operáciou OSN sa stala v roku 1948 misia UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) v regióne Blízkeho východu. Jej príslušníkmi boli aj dôstojníci zo Serede. Od augusta 1998 do augusta 1999 pôsobil podplukovník Ing. Ondrej Urban ako vojenský pozorovateľ na Golanských výšinách a v južnom Libanone a od januára 2008 do januára 2009 zastával podplukovník Ing. Michal Rohleder pozíciu náčelníka skupiny pozorovateľov Observer Group Golan. Počas uplynulých viac ako sedemdesiat rokov schválila Bezpečnostná rada OSN 59 mierových operácií, v ktorých slúžili stovky tisíc vojakov, policajtov a civilných expertov z viac ako 120 krajín sveta. V súčasnosti pôsobí v šestnástich misiách pod vlajkou OSN takmer 100 tisíc príslušníkov mierových síl. Slovensko má ako vedúca krajina svoj kontingent v misii UNFICYP na rozdelenom ostrove Cyprus, kde pôsobí aj ženijná jednotka pripravovaná v seredskom ženijnom prápore. Od vzniku samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky sa v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu vystriedalo už viac ako 15 500 slovenských vojakov. Pri plnení úloh počas mierových misií prišlo o život 51 profesionálnych vojakov. Predovšetkým týmto vojakom je určený sviatok Deň mierových misií OSN. Svoju najvyššiu obeť priniesli v mene mieru vo svete a zaslúžia si naše najvyššie uznanie a vďaku.
            Nositeľom odkazu a tradícií slovenských príslušníkov mierových misií OSN na Slovensku je občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA so sídlom v Seredi. Združuje neaktívnych a aktívnych vojakov, ktorí pôsobili a pôsobia v mierových operáciách pod mandátom OSN, sympatizantov a podporovateľov i rodinných príslušníkov vojakov mierových síl. Prezidentom združenia je plukovník v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD., rodák zo Šintavy a bývalý príslušník seredskej ženijnej brigády. Bol veliteľom slovenského kontingentu v misii UNTAES v bývalej Juhoslávii v rokoch 1997 až 1998 a pôsobil ako zástupca veliteľa práporu aj v misii UNPROFOR. Aktivity združenia majú široký záber. Ide predovšetkým o sprístupnenie vedomostí a skúseností v príprave vojakov pre vyslanie do mierových misií, podporu pri výchove mládeže k vlastenectvu a  pri popularizácii vojenskej služby na verejnosti. Dôležitou súčasťou je aj aktívna činnosť v rozsahu verejného záujmu, napríklad v oblasti pomoci obyvateľom v krízových situáciách, či už pri živelných pohromách, alebo pri všeobecnom ohrození. Príkladom je pomoc členov združenia počas pandemickej krízy v dôsledku COVID 19 v operácii Spoločná zodpovednosť, kedy desiatky členov UNVS pomáhali na testovacích a očkovacích miestach a podporili jednotlivé testovacie miesta, aj materiálne, z vlastných zdrojov. UN VETERAN SLOVAKIA sa venuje mládeži aj v projekte Deň detí v povstaleckej obci Ľubietová na stredom Slovensku, v tomto roku to už bude desiate stretnutie pod názvom Letný táborový deň s mierovými silami. Na jeho realizácii sa okrem členov združenia UNVS podieľajú: obec Ľubietová, občianske združenie Libetha, Asociácia Klubov vojenskej histórie, Veliteľstvo pozemných síl, Ženijný prápor Sereď, Vojenská polícia, regrutačné strediská Ozbrojených síl SR, Dukla Banská Bystrica aj zdravotné a záchranné zložky. Podujatie má podporu Ministerstva obrany a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  Pre základné a stredné školy UNVS pripravuje vzdelávací program Mierové sily Slovenska v podobe dokumentárneho filmového spracovania pôsobenia Slovákov v mierových misiách. Na tomto projekte spolupracuje s Trnavským samosprávnym krajom. V rámci publikačnej činnosti vydalo združenie UNVS niekoľko knižných publikácií, v odbornej oblasti bezpečnostnej problematiky z pera autora Štefana Jangla. Vo vedecko - populárnej oblasti vznikla reprezentatívna knihu SLOVENGBAT autorov Bernarda Rošteckého, Štefana Jangla a Imricha Szabóa, venovaná príslušníkom prvých mierových misií UNPROFOR a UNTAES. V nadväznosti na výstavu „Z histórie ženijného vojska v Seredi“, ktorú si mohla verejnosť pozrieť v Mestskom múzeu v Seredi od 27. augusta 2020 do 15. mája 2021, sa pripravuje aj publikácia o vojenských dejinách Serede.
          Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA sa angažuje aj vo verejnom živote v meste Sereď. Svojou aktívnou účasťou podporuje pietne a spomienkové akty organizované samosprávou pri príležitosti významných výročí slovenskej histórie, Slovenské národné povstanie, či ukončenie 2. svetovej vojny. Spolupracuje so ženijným práporom, ktorý organizuje dni otvorených dverí pre deti a žiakov miestnych škôl. V minulom roku sa združeniu v spolupráci s mestom Sereď, Zväzom vojakov SR - klub Sereď a ženijným práporom podarilo zrealizovať pamätník seredským ženistom. Expozíciu pri Váhu tvorí pásový obojživelný transportér PTS – 10 zapožičaný z Vojenského historického múzea v Piešťanoch a séria informatívnych panelov, ktoré pripravil predseda Klubu Zväzu vojakov a člen výkonného výboru UN VETERAN SLOVAKIA Ondrej Urban. Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď pri odhalení pamätníka povedal: „Ženijné vojsko je mimoriadne dôležité, nasadzuje svoje životy pri rôznych, často veľmi nebezpečných úlohách v zahraničí aj doma. Som preto mimoriadne vďačný primátorovi a mestu Sereď, riaditeľovi Vojenského historického ústavu, veteránom, lokálnym firmám a samozrejme vojakom, ktorí sa pričinili o to, aby sme dnes odhalili tento pamätník.“  Prezident UNVS Štefan Jangl pri odhalení pamätníka ministra doplnil: „Uvedomujúc si , že Sereď je dlhé desaťročia takpovediac mekka slovenských ženistov, zámer vznikol ešte v roku 2019. Má troch otcov. Začnem mestom a jeho primátorom, zároveň je to naše UN VETERAN SLOVAKIA a Zväz vojakov Slovenskej republiky - klub Sereď. Mesto vyhradilo pozemok, vybavilo potrebné povolenia a spoločne sme oslovili riaditeľa Vojenského historického ústavu aj rezort obrany, ktorí nám vyšli v ústrety. Plávajúci transportér sme vybrali aj preto, lebo práve on môže symbolizovať pomoc obyvateľom v rámci domáceho krízového manažmentu. V prípade potreby dokáže evakuovať až 78 stojacich osôb, alebo 12 pacientov na nosidlách.“ Jeho nezastupiteľná úloha sa naplno preukázala pri rozsiahlych povodniach na juhu Slovenska v roku 1965. Spoluprácu so ženistami ocenil i primátor Serede Martin Tomčányi: „Spolupracujeme na skvelej úrovni a ak môžem hodnotiť posledných desať rokov, čo vediem mesto, ani neviem, že by nám nevyšli v ústrety.“ Vojnoví veteráni z UNVS sa príkladne starajú aj o pamätník ženistov – príslušníkov prvej mierovej misie UNPROFOR v centre mesta. Každoročne organizujú aj pietny spomienkový akt na počesť bývalého príslušníka ženijných útvarov v Seredi plukovníka Štefana Ivana, ktorý zahynul pri havárii vojenského lietadla AN–24 v januári roku 2006 pri návrate z misie v Kosove. Pietna pamiatka je venovaná všetkým obetiam tejto tragédie, ktorí zomreli v rámci plnenia úloh mierovej misie. Hlavným celebrantom pietneho aktu pri hrobe plukovníka Ivana na miestnom cintoríne je ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup mons. František Rábek. Pamiatku plukovníka Štefana Ivana každoročne pripomína aj Memoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbale, ktorý občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA organizuje v spolupráci so ženijným práporom Sereď. Pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN sa zasa každý rok konala súťaž v streľbe z pištole. Žiaľ, v roku 2020 a 2021 protipandemické opatrenia znemožnili uskutočnenie týchto tradičných aktivít.
          Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA chce i naďalej v duchu svojich stanov šíriť odkaz slovenských vojakov v mierových misiách a operáciách. Na verejnosti, v spolupráci s ozbrojenými silami SR, samosprávou mesta, vo svojich sociálnych programoch, v športovej činnosti i v práci s mládežou. Deň mierových síl OSN si určite zaslúži našu pozornosť, zamyslenie i vzdanie úcty všetkým, ktorí veci mieru obetovali svoju službu a priniesli i obetu najvyššiu.
                                                                                                       
Autori fotografií Rudolf Tóth a Ondrej Urban
Deň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSNDeň mierových síl OSN