Nové hniezdne búdky pri kaštieli budú pomáhať regulovať ekosystém

Nové hniezdne búdky pri kaštieli budú pomáhať regulovať ekosystém

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pri prechádzkach Zámockým parkom sa lepšie zadívajte do korún starých stromov. Nájdete v nich nové búdky pre vtáčiky, veveričky, dokonca pre netopiere. Koľko ich narátate?
 
Seredská radnica pripravila pre zvieracích obyvateľov parku malý darček. „V dôsledku ľudského zásahu do životného prostredia prichádza veľa živočíchov o svoje obydlia. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zabezpečiť inštaláciu búdok pre vtáky a cicavce Zámockého parku, ktorý je v rámci mesta Sereď dôležitou chránenou oblasťou,“ uviedla Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia. V máji tak odborníci a ornitológovia osadili rôzne špecifické domčeky, ktoré poskytnú úkryt pre hniezdenie aj odchov mláďat. „Búdky slúžia na ochranu pred nepriazňou počasia a dravcami, nie ako kŕmidlá. Pomáha sa nimi regulovať rovnováha ekosystému, aby napr. nedochádzalo k premnoženiu nežiaduceho hmyzu,“ doplnila Vohláriková.
Dodanie a inštalácia hniezdnych búdok predstavovalo náklady vo výške 916,80 eur s DPH. Oddelenie zároveň plánuje inštaláciu podobných búdok aj v ďalších častiach Serede.
 
Koľko búdok je v Zámockom parku?
Na najbližšej prechádzke Zámockým parkom zrátajte búdky a napíšete nám správne číslo na mail zuzana.slahuckova@sered.sk. Ak ste ich zrátali dobre, dostanete od oddelenia životného prostredia malú pozornosť.
Nové hniezdne búdky pri kaštieli budú pomáhať regulovať ekosystémNové hniezdne búdky pri kaštieli budú pomáhať regulovať ekosystémNové hniezdne búdky pri kaštieli budú pomáhať regulovať ekosystémNové hniezdne búdky pri kaštieli budú pomáhať regulovať ekosystém