Brigáda na nádvorí Seredského kaštieľa

Brigáda na nádvorí Seredského kaštieľa

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Mestské múzeum v Seredi a Občianske združenie Vodný Hrad zorganizovali na sobotu 22. mája brigádu, zameranú na skrášlenie a úpravu okolia kaštieľa. Dobrovoľníci vyčistili nádvorie, okolie bastiónu  a podchod od odpadkov, buriny a opadaného lístia. V podchode bol zároveň opravený  poškodený závesný systém, na ktorom je nainštalovaná stála minigaléria. Obnovená bola aj kvetinová výzdoba v oknách barónky Kláry Ohrensteinovej. Rastliny do kvetináčov poskytli OZ VODNÝ HRAD a kvetinárstvo Andrea Hvojníková v Seredi.
 
Ako zaujímavosť z histórie uvádzame, že Ohrensteinovci kúpili kaštieľ v roku 1912 a slúžil im ako letné sídlo, kam dochádzali zo svojej budapeštianskej vily. Barónka sem prichádzala so svojimi troma deťmi aj po smrti manžela Henricha (1919)  až do konca 30. rokov 20. storočia.V tých časoch skrášľovali okná poschodovej časti kaštieľa kvety v kvetináčoch položené na kamenných rímsach alebo boli zavesené na fasádach.  Nová kvetinová výzdoba bude istý čas pripomínať barónku a časy dávno minulé.
 
Brigády organizované mestským múzeom a OZ Vodným hradom sa na nádvorí kaštieľa konajú pravidelne. Počas letných mesiacov je totiž bastión využívaný na organizovanie rôznych koncertov, besied či výstav. Preto aj priestor v okolí by mal byť reprezentatívny.
 
A ešte jedna zaujímavosť : Projekt obnovy  bastióna – jedného z obranných objektov bývalého hradu Šintava rozbehlo OZ Vodný hrad v roku 2008. Rekonštrukcia tejto najstaršej časti kaštieľa ( postavenej okolo roku 1550 ) sa začala realizovať v roku 2009. Obnovený bol interiér aj  fasáda s novou bránou. Výsledok mohla verejnosť vidieť prvýkrát v roku 2013.
Brigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľaBrigáda na nádvorí Seredského kaštieľa