Magické knižné hody - ľudové liečiteľstvo

Magické knižné hody - ľudové liečiteľstvo

Kultúra a divadlo     Mariana Kamenská    
Magické liečebné úkony súviseli s úsilím vrátiť človeku zdravie, vyliečiť ho a udržať zdravie jednotlivca či celého spoločenstva, ale sú známe aj praktiky, ktoré mali za cieľ škodiť, privolať chorobu a smrť.
 
Predstavy o magických príčinách chorôb zväčša vychádzali z viery, že človek si nerešpektovaním istého zákazu privoláva trest v podobe choroby. Takéto zákazy sa viazali hlavne na niektoré životné situácie, na niektoré dni roka a na zakázané činnosti.
Magické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvoMagické knižné hody - ľudové liečiteľstvo