Neprestaňme hrať a spievať

Neprestaňme hrať a spievať

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar Šajbidorová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ J. F. Kvetoňa    
To je názov súťaže, ktorú vyhlásilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Súťaž sa konala v čase dištančného vyučovania a do súťaže sa zapojila p. uč. M. Mudrochová, DiS. art. so svojimi žiačkami so Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.Na súťaži boli úspešné a získali pre našu školu popredné ocenenia:
 
O kategória: Margaréta Hrotíková- strieborné pásmo
1.kategória: Veronika Baričiaková- zlaté pásmo
Obidve dievčatá súťažili v speve ľudovej piesne s piesňami Tá patanská lúka, Na svatého Jána, v slovenskom ľudovom kroji (detviansky, patanský). Aj takto prezentujeme a šírime naše slovenské ľudové korene. Žiačkam a pani učiteľke gratulujeme k úspechu.
M. HrotíkováV. Baričiaková