Mestská polícia odtiahla jedno z posledných nepojazdných vozidiel. Ak podobný vrak registrujete vo svojom okolí, nahláste ho.

Mestská polícia odtiahla jedno z posledných nepojazdných vozidiel. Ak podobný vrak registrujete vo svojom okolí, nahláste ho.

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
V decembri 2020 Mestská polícia v Seredi začala s odstraňovaním vrakov v Seredi. Odťah bol realizovaný v spolupráci s firmou Autovrakovisko s.r.o. Bernolákovo, ktorá spĺňa všetky potrebné legislatívne podmienky na odťah, uloženie a likvidáciu starých vozidiel. Mestská polícia v uplynulých dňoch odstránila jedno z posledných starých vozidiel v meste, o ktorom mala vedomosť. Pred samotným odťahom boli vždy majitelia vozidiel 2x vyzvaní na odstránenie. Ak tak neurobili v zákonnej lehote, polícia pristúpila k odstráneniu vraku. Počas celej doby bolo z územia mesta  odťahom odstránených 12 nepojazdných vozidiel. Na základe upozornenia si ďalších 17 vozidiel majitelia odstránili sami.
 
Podľa zákona patrí medzi povinnosti držiteľa vozidla zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, narušuje estetický vzhľad obce alebo je umiestnené v chránenej časti prírody a krajiny. Ak tak nekoná, môže zasiahnuť radnica.
 
Ak aj vy registrujete vo svojom okolí staré nepojazdné vozidlo,  ktoré je dlhšiu dobu odstavené a zaberá verejné parkovisko,  môžete ho nahlásiť na Mestskú políciu v Seredi na číslo: 031 789 2541 alebo 159 prípadne mailom na mestskapolicia@sered.sk
 
Mestská polícia odtiahla jedno z posledných nepojazdných vozidiel. Ak podobný vrak registrujete vo svojom okolí, nahláste ho.Mestská polícia odtiahla jedno z posledných nepojazdných vozidiel. Ak podobný vrak registrujete vo svojom okolí, nahláste ho.Mestská polícia odtiahla jedno z posledných nepojazdných vozidiel. Ak podobný vrak registrujete vo svojom okolí, nahláste ho.Mestská polícia odtiahla jedno z posledných nepojazdných vozidiel. Ak podobný vrak registrujete vo svojom okolí, nahláste ho.