Dotyky s umením. Pozvánka na výstavu žiackych výtvarných prác

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar Šajbidorová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ J. F. Kvetoňa