Kde sa nachádzajú hnedé koše na kuchynský bioodpad? Sledujte aktualizovanú mapu

Kde sa nachádzajú hnedé koše na kuchynský bioodpad? Sledujte aktualizovanú mapu

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Zber rastlinných a živočíšnych zbytkov z kuchyne je v Seredi realizovaný už niekoľko týždňov. Aktuálne je na sídliskách mesta rozmiestnených 55 kusov hnedých nádob. K dispozícií občanov je mapa umiestnenia košov na kuchynský odpad, ktorá bola doplnená aj o miesta, kde môžu Seredčania odovzdať použitý kuchynský olej, vynosené šatstvo a drobný elektroodpad.
 
Zopakujme si základné informácie o zbere kuchynských odpadov v Seredi:
 
- Kuchynský odpad treba do hnedých nádob vysýpať bez akýchkoľvek obalov, tašiek, či plastov. 
 
- Čo patrí do hnedých nádob? Tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín a pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti. Proste všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Patrí sem aj odpad z domácich rastlín, alebo napríklad aj chumáče z kefy na vlasy.
 
- Čo do nich nepatrí? Papier, umelé hmoty, lepenka, zelený odpad zo záhrady, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety. Niektoré odberateľské spoločnosti nespracúvajú odpady živočíšneho pôvodu, avšak táto spolupracujúca s mestom Sereď ich spracovať dokáže.
 
- Zberový deň v Seredi je štvrtok. Ak vznikajú v niektorých stojiskách problémy s preplnenými hnedými nádobami, informujte, prosíme, o tom mestský úrad mailom na zuzana.vohlarikova@sered.sk alebo lucia.opatova@sered.sk. 
 
- Zberné nádoby na kuchynské odpady musia byť k dispozícií občanom nielen v našom meste, ale vo všetkých slovenských obciach. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR. 
 
- Zvyšovanie poplatkov v súvislosti si so zberom kuchynských odpadov nás počká v januári 2022, keďže náklady sa budú prepočítavať spätne.
Kde sa nachádzajú hnedé koše na kuchynský bioodpad? Sledujte aktualizovanú mapuKde sa nachádzajú hnedé koše na kuchynský bioodpad? Sledujte aktualizovanú mapu