I. stupeň povodňovej aktivity rieky Váh

I. stupeň povodňovej aktivity rieky Váh

Bezpečnosť     Krízový štáb mesta Sereď    
Oznamujeme obyvateľom mesta Sereď, že je prechodne výrazne zvýšená hladina vodného toku rieky Váh a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku a sa voda z koryta vodného toku na niektorých miestach už vylieva. Bezprostredné ohrozenie obyvateľstva mesta Sereď nehrozí. Prietok vody dosiahol I. stupeň povodňovej aktivity a blíži sa k úrovni II. stupňa povodňovej aktivity, ale ho nedosahuje. Stav nastal po daždivom počasí a následnom regulovaním vodného toku rieky Váh.
 
Upozorňujeme obyvateľov zo záplavového územia rieky Váh, aby zvýšili pozornosť tomuto stavu a zabezpečili si svoj majetok voči stúpajúcej vode.
I. stupeň povodňovej aktivity rieky Váh