Bezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bóje

Bezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bóje

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V uplynulých dňoch boli na Váhu v smere toku Sereď - vodné dielo Kráľová, osadené farebné bóje. Umiestnenie zabezpečil Slovenský vodohospodársky podnik so sídlom v Šali na požiadanie primátora mesta Martina Tomčányiho. Cieľom bolo vytýčiť bezpečnú lodnú trasu pre všetkých vodákov, ktorý radi splavujú rieku.
 
Bóje sa využívajú v riečnej alebo námornej doprave a označujú okraje plavebnej dráhy. Uvedenú trasu vytyčujú bóje dvoch farieb - červené a zelené.
Ján Kováč, vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky uviedol, že rámci zdrže vodného diela Kráľová je  osadených 19 kusov bójí z toho 5 kusov je bezprostredne nad stupňom, z dôvodu zamedzenia vplávania plavidiel k vodnej elektrárni a haťovým poliam. Zvyšných 14 kusov (7 červených a 7 zelených) je rozmiestnených podľa potreby v úseku pod diaľničným mostom na úrovni obce Váhovce, pričom posledná (červená ) je cca 100 m nad diaľničným mostom.
 
Na najhlbší úsek boli použité bóje na oceľovom lane s priemerom 14 mm a dĺžky 25m  a ostatné sú na lanách dĺžky 15 m. Bóje budú pre potreby značenia osadené v období od mája do konca októbra 2021.
 
Bezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bójeBezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bójeBezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bójeBezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bójeBezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bójeBezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bójeBezpečnú plavebnú dráhu na Váhu až po Kaskády vymedzujú bóje