Smeťobranie skončilo. Čo ďalej? V čistení pokračujeme!

Smeťobranie skončilo. Čo ďalej? V čistení pokračujeme!

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Do dvojtýždňovej výzvy mesta zameranej na čisté sídliská a prírodu, sa zapojilo približne 50 Seredčanov. Vyčistili spolu jedenásť lokalít a oddelenie údržby mesta odviezlo desiatky plných vriec odpadu. Obrovské poďakovanie patrí všetkým priznaným aj nepriznaným dobrovoľníkom.
 
Je potrebné začať robiť veci lepšie
Neporiadok však stále vzniká. Po pár dňoch po nahlásení vyčistených sídlisk sa smeti objavujú znova: na detských ihriskách, v kríkoch, na chodníkoch. Smeťobranie pomohlo pomenovať viaceré zdroje znečistenia, jedným z nich sú napríklad lokality nákupných centier nášho mesta.
Oddelenie údržby mesta, ktoré denne čistí verejné priestranstvá Serede, toto dávnejšie potvrdilo: pokladničné bločky, igelitové sáčiky, hygienické rukavice, reklamné letáky. Ľudia si ani neuvedomujú, že odpad, ktorý nechávajú v nákupných košíkoch, z nich vyletí a stane sa problémom mesta.
 
Permanentná čistota v okolí marketov
„Preto mesto vstúpilo do komunikácie s najväčšími obchodnými reťazcami v Seredi. Pokúsime sa spoločne zabezpečiť permanentne čisté priestranstvá v okolí nákupných centier, momentálne nastavujeme spoločnú stratégiu. Výsledok by sa mohol dostaviť v najbližších mesiacoch. Bez spolupráce a pochopenia občanov a návštevníkov obchodov, to však dokážeme ťažšie,“ uviedla Zuzana Slahučková z mestského úradu.
 
Smeťobranie bude pokračovať
Akcia pri príležitosti Dňa Zeme trvala 18 dní. Nové Smeťobranie bude vyhlásené o pár týždňov a jeho spúšťačom nebude žiaden špeciálny deň. Deň Zeme by totiž mal byť každý jeden bežný deň, ktorý môžeme žiť na tomto svete. Ku kvalite života nás všetkých môžeme pritom prispieť len my sami, keď si to uvedomíme a priložíme ruku k dielu.
 
Ak máte praktické rady a nápady, ako prispieť k permanentnej čistote nášho mesta, kontaktujte mestský úrad na  zuzana.slahuckova@sered.sk. 
 
Smeťobranie skončilo. Čo ďalej? V čistení pokračujeme!