Odpady z domácností do mestských košov nepatria

Odpady z domácností do mestských košov nepatria

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Jedným zo zdrojov znečistenia verejných priestranstiev sú preplnené odpadkové koše. Tie sú určené na smeti, ktoré vznikajú počas nášho pobytu vonku v meste. Problém nastáva, ak tieto koše napĺňajú obyvatelia svojimi smeťami z domácností. Malé odpadky sa potom nevmestia a poletujú po okolí.
 
Z lenivosti vzniká problém
V kameninových košoch mesta by mali po správnosti končiť napríklad obaly od cukríkov, žuvačky, papieriky, uhasené cigaretové ohorky. V skratke, malé smeti. V Seredi sa však za ostatné roky stalo zlozvykom vynášať svoje domové smeti do prvého voľného koša, keďže je k vchodu od činžiaku bližšie než kontajnerové stojisko. Potom sa do košov nevmestí nič a malé odpadky z preplnenej nádoby vyletujú.
 
Je teda na nás, občanoch, ako si ustrážime čistotu a poriadok v okolí. Ak máte podobnú skúsenosť vo svojom bytovom dome, zašlite nám fotku, ako to zvykne u vás vyzerať na zuzana.slahuckova@sered.sk. Postupne snáď takouto fotodokumentáciou aspoň trochu prevychováme zlenivených susedov.
 
Dobré rady, ako prispieť k čistote Serede, sme vám priniesli v Seredských novinkách.
Meander, Kukučínova ulicaMeander, Kukučínova ulicaMeander, Kukučínova ulicaMeander, Kukučínova ulicapri SokolovniMeander, Kukučínova ulica