Žiadame občanov NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka od 24.5.2021 do 11.6.2021.

Žiadame občanov NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka od 24.5.2021 do 11.6.2021.

Rozvoj a výstavba     Oddelenie rozvoja mesta    
Mesto Sereď pokračuje v  rekonštrukciách chodníkov od 24.5.2021 do 11.6.2021.
 
V rámci nastaveného harmonogramu bude ďalšou etapou ul. Cukrovarská a na základe uvedeného chceme požiadať občanov , aby neparkovali na predmetnej ulici.
Rekonštrukcia bude spočívať v obnove povrchu chodníkov formou zámkovej dlažby. Práce budú prebiehať  v závislosti od pandemickej situácie a klimatických podmienok.  Bližšie informácie ohľadom harmonogramu nájdete na stránke www.sered.sk.
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas celkovej rekonštrukcie.
NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka.Žiadame občanov NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka od 24.5.2021 do 7.6.2021.Žiadame občanov NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka od 24.5.2021 do 7.6.2021.Žiadame občanov NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka od 24.5.2021 do 7.6.2021.Žiadame občanov NEPARKOVAŤ VOZIDLÁ na ulici Cukrovarská počas rekonštrukcie chodníka od 24.5.2021 do 7.6.2021.