Od rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v Seredi

Od rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v Seredi

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Obyvatelia domov v Seredi majú možnosť odovzdávať zelené odpady zo záhrady a z domácností do označených hnedých nádob a čiernych vriec. Mesto ich pravidelne zberá a vyváža na bioplynovú stanicu aj zberný dvor mesta. Odpad od občanov však obsahuje aj nežiadúce prvky: betón, kovy, plasty, či drevené hranoly, čo spôsobuje problémy.
 
Pri kosení, strihaní stromov a kríkov, či bežnej práci v záhradách vznikajú Seredčanom zelené odpady. Niektorí využívajú možnosť kompostovania na vlastnom pozemku, niektorí ním plnia hnedé nádoby a čierne vrecia od mesta, ktoré externá zberová spoločnosť a zamestnanci údržby mesta zberajú z pred ich domov. Niektorí občania aj kompostujú, aj využívajú služby mesta.
 
Toto nerobte: v hnedých nádobách nachádzame špagáty, betón, drevo aj kovy
Vyzbierané bioodpady zo záhrad obyvateľov a z kosenia verejných priestranstiev mesta odovzdávame do bioplynovej stanice v Malom Háji. „Pri pravidelných kontrolách bioplynovej stanice sa zistilo, že bioodpad je zmiešaný so značným množstvom kovov, betónu, kameniva, obalov, špagátov, plastov, stavebného odpadu, či dreva. Prosíme našich občanov, aby rešpektovali systém nakladania s odpadmi, ktorý je zverejnený na stránke mesta. Odovzdávaním znečistených bioodpadov vznikajú problémy v procese ich zhodnotenia v bioplynovej stanici,“ upozorňuje vedúca oddelenia životného prostredia v Seredi, Zuzana Vohláriková.
 
Hnedé nádoby na bioodpad: šupky, pokosená tráva, listy a burina
Nemýľte si ich s hnedými nádobami na kuchynský bioodpad, ktoré sa nachádzajú pri činžiakoch (tieto sú určené na rastlinné aj živočíšne zvyšky z kuchyne). Hnedé nádoby pri rodinných domoch sú určené na mäkké zvyšky iba rastlinného pôvodu zo záhrad a domácností. Ich obsah sa váži na zbernom dvore na Cukrovarskej ulici a následne sa zváža do bioplynovej stanice.
 
Čierne vrecia na bioodpad: doplnok k hnedým nádobám
Mesto Sereď reagovalo na potreby občanov, ktorí požadovali nádoby s väčším objemom, nakoľko im hnedé nádoby na bioodpad nepostačovali. „Preto sme zvolili možnosť odovzdať mäkký bioodpad aj nad rámec povinností a poskytli možnosť zberu prostredníctvom čiernych  vriec. Občania ich zväčša plnia na jar a na jeseň, inak sú 120-litrové hnedé nádoby postačujúce,“ informuje Zuzana Vohláriková.
 
Zviazané konáre do dvoch metrov zberajú zamestnanci údržby mesta
Problematický býva zvoz tvrdých bioodpadov, teda väčších konárov. Častokrát sa pred rodinnými domami nachádzajú spílené veľké kusy stromov, prípadne objemné nenarezané drevené bioodpady, s ktorými majú zamestnanci mesta pri zvoze veľký problém. „Konáre musia byť narezané a zviazané na dĺžku najviac dvoch metrov, inak nevieme zaručiť ich zber na zberné vozidlo. Tým sa nám zber a celkovo práca zvozu bioodpadov predlžuje,“ vysvetlil Ján Himpán, vedúci údržby mesta. Konáre sú odvezené na zberný dvor mesta Sereď na Cukrovarskej, kde ich zamestnanci mesta postupne štiepkujú.
Od rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v SerediOd rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v SerediOd rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v SerediOd rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v SerediOd rodinných domov zberáme silno znečistený bioodpad, upozorňuje oddelenie životného prostredia v Seredi