Magické knižné hody - regrútstvo

Magické knižné hody - regrútstvo

Kultúra a divadlo     Mariana Kamenská    
Slovo „regrút“ sa pomaly stáva v dnešnej dobe archaizmom. V minulosti regrút (povolanec, branec) bol mládenec, odvedenec  na vojnu. V dedinskom spoločenstve znamenal odvod na vojenskú povinnú základnú službu významnú spoločenskú udalosť,  potvrdenie dospelosti a fyzickej vyspelosti mládencov. Iste si mnohí pripomenú zašlé časy veselého i smutného odchodu na vojenčinu.
Magické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvoMagické knižné hody - regrútstvo