Naša "májka" už stojí!

Naša "májka" už stojí!

Školstvo a vzdelávanie     A. Kiradžievová    
Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov roka. Všetko kvitne a príroda nám ukazuje svoju krásnu tvár. K tomuto mesiacu sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií. Jednou z nich je aj stavanie mája. V našom ŠKD sme piatkové popoludnie venovali činnostiam spojených s týmito ľudovými zvykmi. Na úvod sme deti oboznámili s ich symbolikou a históriou. Príjemne nás prekvapili tým, ako veľa vedeli o všetkom porozprávať. Potom už začalo zdobenie májky. Všetci sme s radosťou viazali farebné papierové stužky a pracovnú atmosféru nám spríjemňovali piesne s májovou tematikou. Aby našej májke nič nechýbalo pripevnili sme aj veniec a fľašku. Hotové dielo naši páni školníci osadili pri budove ŠKD, aby nám skrášľovalo prostredie. Celé toto zábavné popoludnie sme ukončili spoločným tancom na školskom dvore. Už teraz sa tešíme na to ako si májku ozdobíme aj o rok.                                                           
Naša Naša Naša Naša Naša