Hlásenie zo Smeťobrania 3: títeš v Hornom Čepeni je vyčistený!

Hlásenie zo Smeťobrania 3: títeš v Hornom Čepeni je vyčistený!

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesto Sereď vyhlásilo ku Dňu Zeme dvojtýždňové Smeťobranie. Jeho cieľom sú čisté sídliská a príroda Serede.
 
Ďalšie hlásenie o vyčistenej lokalite prišlo v pondelok: "V sobotu sme vyzbierali odpad od títeša v Hornom Čepeni smerom do lesíka. Bolo toho veľmi veľa a ešte tam toho aj veľa zostalo.. Hlavne stavebného materiálu. Ďakujeme za zorganizovanie tejto skvelej akcie," napísala Viktória Zacharová, ktorá sa spolu s ďalšími dvanástimi dobrovoľníkmi a dvoma malými pomocníkmi, zapojila do očisty našej Zeme. V pondelok zamestnanci z oddelenia údržby mesta odpad z nahlásenej lokality odpratali. 
 
ĎAKUJEME VÁM!!!
 
Smeťobranie v Seredi je vyhlásené od 22. apríla do 9. mája, kedy bude mestský úrad zabezpečovať zvoz vriec s odpadom od nahlásených kontajnerových stojísk. Pošlite nám informáciu, kde ste vrecia nechali, svoj kontakt a môžete aj svoju smeťozberačskú fotku na smetobranie@sered.sk. Za dobrú prácu pre našu planétu Zem dostanete dobrý pocit a k tomu ekologický darček od mesta Sereď.
 
Deň Zeme je o nás
Nielen zberom odpadkov sa dá osláviť Deň Zeme. Naša matka Zem nám poskytuj domov, vodu, vzduch, jedlo, zeleň, priestor na život a nekonečné možnosti na tvorenie. Našej planéte preto môžeme pomôcť aj tým, že si uvedomíme, kde plytváme jej zdrojmi. Možno je to jedlo, voda, nákupy čohokoľvek. Možno mrháme časom, príležitosťami, alebo talentom na dobré veci. Začať musí každý od seba. 
Hlásenie zo Smeťobrania 3: títeš v Hornom Čepeni je vyčistenýHlásenie zo Smeťobrania 3: títeš v Hornom Čepeni je vyčistenýHlásenie zo Smeťobrania 3: títeš v Hornom Čepeni je vyčistený