Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Západoslovenská distribučná a.s. od 12. apríla vykonáva na Pekárskej ulici prekládku vzdušného elektrického vedenia do zeme. Práce sa pomaly blížia ku koncu, no nezaobídu sa bez odstávky dodávky elektriny.
 
 
03.05.2021 bude bez dodávky elektriny v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. ulica PEKÁRSKÁč.2,2/ZA,4,4/ZA, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 19, 169/3. 
 
06.05.2021 bude bez dodávky elektriny v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. ulica PEKÁRSKÁ č. 2, 2/ZA, 4, 4/ZA, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 19, 169/3
 
 
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Západoslovenská distribučná ospravedlňuje.