Informácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľa

Informácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľa

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Oddelenie rozvoja mesta priebežne realizuje viaceré rekonštrukcie objektov a komunikácií v správe mesta Sereď. Taktiež plánuje investície na najbližšie obdobie.
 
Aktuálne: prístavba škôlky a bežné opravy ciest
V areáli materskej školy na ulici D. Štúra vyrástol nový pavilón pre 44 detí. „Projekt rozšírenia tejto mestskej škôlky z veľkej časti financujeme z grantov Európskej únie. Práve sa vykonávajú práce v interiéri, na rad príde úprava areálu, nakúpenie nových nábytkov a zariadenia školskej jedálne,“ vysvetlil vedúci oddelenia rozvoja mesta Marián Šišo.
V rozpočte Serede na rok 2021 je suma 77-tisíc eur alokovaná na bežné opravy miestnych komunikácií. K plánovaným patrí oprava parkoviska a bezbariérového priechodu na Šintavskej, odvodnenie na Rovnej ulici, oprava basketbalového ihriska na Garbiarskej, opravy prepadov na ul. A. Hlinku, na Tehelnej (2x), Pribinovej, na ulici I. Krasku, Lúčnej, Železničnej a odstránenie betónových panelov na Jesenského. „Mesto stihlo zrealizovať spevnené plochy pred mestskou políciou, opravili sme komunikácie na Severnej č. 30, vyriešili prepad na Spádovej, chodník na Jesenského a opravili sme prepad parkoviska na A. Hlinku,“ doplnil Šišo a pripomenul aj parkovisko na Kostolnej, ktoré je tiež v realizácií.
 
Svojpomocné plátanie výtlkov
Na riešenie jednoduchších opráv komunikácií využíva mesto vlastných zamestnancov. Studenou asfaltovou zmesou už zaplátali ulice Školská, D. Štúra, Vinárska, Hviezdoslavova, F. Krála, Krásna, I. Krasku, časť Podzámskej, Vonkajší rad, Hornočepeňská, Zberný dvor, Svätopluková, Stromová, Komenského, Čepeňská, Cukrovarská, Športová, F. Kráľa, A. Hlinku a Topoľová. Nasledovať budú druhá časť ulice Podzámska, Spádová, Novomestská, Fándlyho a ulice v Strednom Čepeni.
 
Seredčania sa najviac dopytujú nového trhoviska
To je aktuálne vo svojej druhej etape. „Čoskoro budeme realizovať prestrešenie novej tržnice, detské ihrisko, osadíme koše, lavičky a stojany na bicykle a na rad prídu aj sadové úpravy, ktoré budeme realizovať pod dozorom oddelenia životného prostredia mesta,“ informoval Šišo.
 
Plánované: Chodníky dostanú novú zámkovú dlažbu aj asfalt
Zákazky mesta musia prejsť verejným obstarávaním. „Po tomto procese máme aktuálne projekt Rekonštrukcie miestnych komunikácií. Komisia rozvoja mesta a životného prostredia aj mestské zastupiteľstvo sa zhodli, aby sa finančne náročnejšia zámková dlažba ukladala najmä do centra mesta a na priľahlé chodníky. Finančne menej náročný asfaltobetón budeme používať pri rekonštrukciách ulíc vzdialenejších od centra,“ vysvetlil Šišo a dodal, že sa jedná o ulice Trnavská, Parková, SNP, Cukrovarská, A. Hlinku, M. R. Štefánika.
V Zámockom parku budú tiež vynovené chodníky. Dostanú asfaltový povrch. „Zámkovú dlažbu, ani inú kvalitnejšiu, zatiaľ nemôžeme pri kaštieli pokladať, nakoľko pamiatkari nám to nepovolili. Až keď bude aspoň nejaké časť kaštieľa zrekonštruovaná, môžeme sa zamýšľať nad kvalitnejšími materiálmi,“ upresnil Šišo. Aktuálne sa v Zámockom parku buduje nové osvetlenie, ktoré by malo byť dokončené najneskôr v júni.
 
O dočasných obmedzeniach sa čoskoro dozviete
Kvôli vyššie spomenutým plánovaným rekonštrukciám miestnych komunikácií budú dočasne obmedzené a zabrané niektoré parkovacie miesta v meste. „V spolupráci s vysúťaženými dodávateľmi týchto prác pripravujeme nielen dočasné obmedzenia parkovania v meste, ale najmä dočasné náhradné státia pre rezidentov. O týchto budeme Seredčanov informovať v najbližších dňoch,“ prisľúbil vedúci oddelenia rozvoja mesta.
 
Ukončené: časť trhoviska, dažďové vpusty a spätné opravy chodníkov
Tento rok už boli preinvestované verejné zdroje z rozpočtu mesta na prvú etapu rekonštrukcie trhoviska (216-tisíc eur a záruka od dodávateľa je 60 mesiacov), na čistenie uličných vpustí v celom meste (6-tisíc eur) a na opravu strechy špeciálnej ZŠ Fándlyho (8-tisíc eur). Ďalej sa realizovali spätné opravy chodníkov a ciest po rozkopávkach, ktoré realizovali spoločností Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika a Telekom. Mesto Sereď sa pri týchto prácach spolupodieľalo na financovaní.  
Informácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľaInformácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľaInformácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľaInformácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľaInformácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľaInformácie z ORM: Opravujeme cesty, pracujeme na trhovisku a čoskoro osvetlíme okolie kaštieľa