Ako prispieť k čistote Serede? Prečítajte si pár dobrých rád

Ako prispieť k čistote Serede? Prečítajte si pár dobrých rád

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Aktuálne sa až do deviateho mája koná celomestské upratovanie s názvom Smeťobranie. Dobrovoľníci a mesto spoločne odpratávajú smeti, ktoré sa voľne povaľujú. Neporiadok však neustále vzniká. Ako tomu zabrániť?
 
Už pár dní po nahlásení uprataných lokalít sa na tých istých miestach objavujú smeti zasa. Odpadky sa na priestranstvá dostávajú zväčša kvôli ľudskej nedbalosti, vypadnú z preplnenej smetnej nádoby, vyfúkne ich z kontajnera a už opäť špatia ulice.
 
Odpady z domácnosti do mestských košov nepatria
Komunálnym odpadom z domácností niektorí Seredčania plnia kameninové smetné koše. „V posledných rokoch si tento zlozvyk osvojilo akosi veľa ľudí. Namiesto do čiernej nádoby na zmiešaný komunálny odpad, ktorá je umiestnená pri každom bytovom dome, si uľahčia robotu a hodia svoj odpad do prázdneho odpadkového koša, ktorý je im najbližšie,“ hovorí Ján Himpán, vedúci oddelenia údržby mesta, ktorý je zodpovedný aj za čistotu verejných priestranstiev Serede.
 
Mesto vysýpa odpadkové koše denne
Bežne stačí vysýpať mestské koše raz za tri, či štyri dni. No ak ich naplnia ľudia domovým odpadom, sú plné ihneď. Okoloidúci sa ešte doňho snažia vmestiť malé odpadky, avšak z plného koša vyletia a už máme v meste problém. „Bohužiaľ, toto je o pohodlnosti občanov a nie o tom, že by sme my nestíhali vyprázdňovať kameninové koše. My ich čistíme každý deň. Každý deň dvaja zamestnanci mesta ručne vysýpajú mestské koše a ručne dočisťujú ich okolie,“ informuje Himpán a dodáva, že tretí zamestnanec mesta obieha denne okrajové časti mesta na modrom aute, udržiava odpadkové koše v čistom stave napríklad v kempingu, v okolí polikliniky, alebo aj na sídliskách.
 
O preplnených košoch informujte prvý mestský úrad
„Ak sa niektoré koše plnia viac, my to na základe urgencie občanov vieme vyriešiť aj okamžite. Avšak, musíme o tom vedieť. Preto prosím občanov, aby skôr, než o tom informujú verejnosť, informovali najprv mestský úrad. Vtedy vieme problém vyriešiť k spokojnosti všetkých. Moje telefónne číslo aj mailový kontakt je zverejnený na www.sered.sk,“ uzavrel Ján Himpán.
 
Najviac znečistené sú priestranstvá okolo supermarketov
Z nákupných košíkov vyletia všetky smeti, ktoré ste tam nechali: pokladničné bločky, igelitové sáčiky aj hygienické rukavice. Preto sa radšej uistite, či náhodou nespôsobujete aj vy sami neporiadok, bárs je to neuvedomelo.
 
Ako môžem prispieť k čistote mesta?
- Nezapĺňajte malé mestské smetné nádoby komunálnym odpadom z domácnosti
- V prípade preplneného koša, nesnažte sa tam vmestiť ďalšie smeti, ale použite najbližší voľný smetný kôš
- Uistite sa, či papier, či iný odpad, ktorý hádžete do koša, ste umiestnili bezpečne, aby nevypadol, alebo ho aj slabší vietor neodvial
- Ak zistíte preplnený smetný kôš v meste, hláste to na jan.himpan@sered.sk
- Ak nemáte uzatvorené kontajnerové stojisko (týka sa sídlisk mesta), skúste na domovej schôdzi navrhnúť jeho obstaranie. Náklady na jeho zriadenie sa pohybujú okolo 2500 eur a sú hradené zo spoločného fondu opráv
- Pridajte sa k Smeťobraniu alebo kedykoľvek, ak máte chuť, pomôžte dobrovoľnícky k čistote mesta. Brigádu nahláste mestskému úradu a vyzbierané odpady prídu zamestnanci mesta odviezť
 
Čistenie mesta od odpadkov bolo vyhlásené pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl). Tento dátum je však len pekná symbolika. V skutočnosti, Deň Zeme je každý jeden deň, ktorý môžeme žiť na planéte Zem. Len si to musíme uvedomiť a aspoň trošku podľa toho žiť.
Kukučínova ulica Sereď: Komunálny odpad z domácnosti v odpadkovom koši. Patrí však do čiernej nádoby na zmesový odpadKukučínova ulica Sereď: Komunálny odpad z domácnosti v odpadkovom koši. Patrí však do čiernej nádoby na zmesový odpadSmeťobranie v Seredi