Hlásenie zo Smeťobrania 2: časti sídlisk D. Štúra a Fándlyho sú upratané

Hlásenie zo Smeťobrania 2: časti sídlisk D. Štúra a Fándlyho sú upratané

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesto Sereď vyhlásilo pri príležitosti Dňa Zeme dvojtýždňové Smeťobranie. Jeho cieľom sú čisté sídliská a príroda mesta. Dobrovoľníci spolu s mestom už stihli vyupratovať viaceré lokality a mnohí sa ešte len chystajú.
 
Smeťozberači hlásia nasledovné vyčistené lokality:
- Fándlyho ulica (časť sídliska)
- Kukučínova (časť sídliska)
- D. Štúra (časť sídliska v križovatke s Vonkajším radom)
- Novomestská (časť sídliska)
- okolie títeša od mosta po zberný dvor
- pri Váhu (okolie larzeniek)
- kemping, trasa od Nového Majera po Horný Čepeň, časť z Kasárenskej ulice po Trnavskú a Zámocký park (vyčistili počas veľkej brigády zamestnanci spoločnosti Amazon)
 
ĎAKUJEME VÁM!!!
 
Smeťobranie v Seredi je vyhlásené od 22. apríla do 9. mája, kedy bude mestský úrad zabezpečovať zvoz vriec s odpadom od nahlásených kontajnerových stojísk. Pošlite nám informáciu, kde ste vrecia nechali, svoj kontakt a môžete aj svoju smeťozberačskú fotku na smetobranie@sered.sk. Za dobrú prácu pre našu planétu Zem dostanete dobrý pocit a k tomu ekologický darček od mesta Sereď.
 
Okolie Váhu vyčistené, pomáhali deti z MŠ D. ŠtúraD. Štúra a križovatka s Vonkajším radom vyčistenéHlásenie zo Smeťobrania 2: časti sídlisk D. Štúra a Fándlyho sú upratanéNovomestská vyčistená