Ďalšie spätné úpravy po rozkopávkach v meste

Ďalšie spätné úpravy po rozkopávkach v meste

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
V februári tohto roku sme Vás informovali, že formou spätných úprav po rozkopávkach spoločnosťou SPP a.s. dostali v meste nový povrch chodníky na ulici Priečna ( 91m) a Vysoká ( 132 m).
 
V dohodnutej spolupráci, kedy je po rozkopávkach efektívnejšie položiť nový asfalt po celej dĺžke chodníka ako fľakovať jeho časti, sa pokračuje ďalej. V meste pribudli ďalšie chodníky, na  ktorých spoločnosť SPP a.s. Bratislava  po vykonaní rekonštrukcie plynového potrubia, zrealizovala úpravu povrchu rozkopávky pokládkou nového asfaltu. Ide o ulice Rovná o dĺžke 175 m a Šulekovská o dĺžke 125 m.
 
Aj spoločnosť Telekom a.s. Bratislava sa dohodla s kompetentnými pracovníkmi mesta a po uložení optických káblov do zeme na ulici Čepenská, zrealizovala bezbariérové chodníky a pokládku nového asfaltu. V tomto prípade mesto Sereď zafinancovalo na predmetnom úseku materiál.
 
 
Ďalšie spätné úpravy po rozkopávkach v mesteĎalšie spätné úpravy po rozkopávkach v mesteĎalšie spätné úpravy po rozkopávkach v mesteĎalšie spätné úpravy po rozkopávkach v mesteĎalšie spätné úpravy po rozkopávkach v mesteĎalšie spätné úpravy po rozkopávkach v meste