Niektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôl

Niektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôl

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Žiaci druhého stupňa základných škôl v Seredi opäť zasadli do školských lavíc. Svoje brány otvorila ZŠ Jana Amosa Komenského, ZŠ Juraja Fándlyho a Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
 
Školy, žiaci aj rodičia však musia naďalej dodržiavať aktuálne protiepidemické opatrenia. To znamená, že žiaci sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní  a žiaci na 2. stupni ZŠ aj vlastným testom. Tí majú na výber podrobiť sa testu výplachom z ústnej dutiny alebo výterom z nosa.
 
To sa ale nepáči niektorým rodičom. Už pred niekoľkými dňami boli pred ZŠ J.A.Komenského umiestnené transparenty s nápismi: „Stop diskriminácií detí! Do školy bez podmienok! Ruky preč od našich detí! “ Rodičia týmto spôsobom vyjadrujú svoj nesúhlas s podmienkami, za akých sa ich deti môžu vzdelávať. V pondelok 26. apríla sa pred školou rozbehla aj podpisová akcia pod názvom Petícia za okamžitý bezpodmienečný návrat všetkých detí do škôl.  Ako povedala Jana A. podobná akcia prebieha počas celého týždňa aj v ďalších mestách na Slovensku. Vyzbierané hárky budú odovzdané Kataríne Bokovej zo Slovenského Hnutia Obrody.  Tá na portáli SHO mimo iného píše, že školská dochádzka je nielen ústavnou povinnosťou, ale aj ústavným právom dieťaťa. Žiadny zákon nedovoľuje dieťa diskriminovať a vylúčiť ho z vyučovania formou prezenčnej výučby v škole len z toho dôvodu, že sa nepodrobilo testu na zistenie vírusu SARS-CoV-2, ak je dieťa zdravé a nevykazuje symptómy  ochorenia COVID-19. O to viac, ak prax ukázala, že zvyčajne používané antigénové testy nie sú dostatočne spoľahlivé.
 
Aj podľa niektorých rodičov, ktorí sa pred školou nachádzali má každé dieťa právo na vzdelanie a nesmie byť diskriminované ale vláda návštevu škôl podmieňuje negatívnym testom na koronavírus a to nie je správne.  V každom prípade riaditelia škôl,  pedagogickí zamestnanci a zriaďovatelia musia  nariadenia dodržiavať a svojvoľne testovanie nemôžu zrušiť. To môže učiniť jedine vláda. Školy by inak mohli byť sankcionované.
 
Niektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôlNiektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôlNiektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôlNiektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôlNiektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôlNiektorí rodičia nesúhlasia s podmienkami, za akých môžu deti chodiť do škôl