Herne a kasína dostanú v Seredi stopku !

Herne a kasína dostanú v Seredi stopku !

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Až do novembra  minulého roka bola na zákaz hazardu v jednotlivých mestách a obciach potrebná petícia s minimálne 30 percentami podpisov obyvateľov. Táto podmienka ale bola v rámci novely zákona o hazardných hrách vypustená a v novej právnej úprave nie je petícia potrebná. Obecné a mestské zastupiteľstvá tak môžu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zakázať hazardné hry aj bez podmienky predloženia petície.
 
Na základe tejto novely zákona mesto Sereď zakáže umiestnenie herní a kasín na svojom území. V budúcnosti sa  tak už  hazardné hry nebudú môcť nachádzať  v budovách taxatívne vymedzených zákonom č. 30/2019  Z. z. o hazardných hrách v paragrafe 15 ods. 7 a v paragrafe 16 ods. 5. Jedná sa o  hotely, motely, penzióny, budovy pre obchod a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, či bytové domy.
 
Vyplýva to zo všeobecno - záväzného nariadenia, ktoré schválili poslanci na rokovaní 22. apríla 2021. Herne a kasína v meste nezaniknú hneď ale postupne k termínu skončenia ich licencií. Ide o obdobie približne dvoch rokov. Na nové žiadosti sa ale zákaz vzťahuje okamžite.
 
Prijatie navrhovaného nariadenia bude mať značný finančný dopad na rozpočet mesta. Od prevádzkovateľov herní a kasín dôjde postupne v priebehu dvoch rokov o zníženie príjmu o približne 124 700 €.  Do rozpočtu mesta budú príjmy naďalej plynúť od stávkových kancelárií.
 
 
 
 
Herne a kasína dostanú v Seredi stopku !