Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - ulice: Šulekovská, Spádová, Novomestská, Vinárska, Vonkajší rad a Cukrovarská

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - ulice: Šulekovská, Spádová, Novomestská, Vinárska, Vonkajší rad a Cukrovarská

Mestský úrad     Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.    
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v zmysle nasledovného zoznamu:
 
- Dňa 26.04.2021 od 07:27 do 11:27  na ulici ŠULEKOVSKÁ 
- Dňa 27.04.2021 od 07:31 do 11:31 na ulici SPÁDOVÁ 1142
- Dňa 28.04.2021 od 07:35 do 11:35 na ulici NOVOMESTSKÁ 43
- Dňa 29.04.2021 od 07:39 do 11:39 na ulici VINÁRSKA 137/2
- Dňa 29.04.2021 od 07:48 do 11:48 na ulici VONKAJŠÍ  RAD - kotolňa K-4
- Dňa 30.04.2021 od 07:44 do 11:44 na ulici CUKROVARSKÁ 757

 
Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám:
Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.

 
Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu - ulice: Šulekovská, Spádová, Novomestská, Vinárska, Vonkajší rad a Cukrovarská